Балтепе Бехар
 
 
 
 
 

 
 
 
+389 70 773 779
Јавете ни се
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
baltepe.behar@gmail.com
Испратете ни маил
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
 
 
 
 

Градиме за задоволство и уживање

 
 
Почетоците на дејноста на фирмата ‘Blero-Fix’ е од 2002 год. која постепено се доградувала и се професионализирала.
 
 
 
 
 
 
‘Blero-Fix’ е градежна компанија основана во 2013 година со сопствен капитал и сопственик Самет Мисими. Со големо искуство и професионален кадар се вбројува во една од поуспешните компании.

 
 
 
 
 
 
 
 
Компанијата денес брои вкупно 300 вработени и професионален кадар. Зад себе има голем број на градежни објекти: над 30 згради и над 350 индивидуални куќи како и 5 мостови на делницата Кичево-Струга. Располага со свое депо на градежни материјали кое го користи како логистика при градење.
 
 
 
 
 
 
 
 

Визија

 

Цел

 

Мисија

 
 
 
 
 
 
 

Визија

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.
 
 
 
 
 
 

Мисија

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.
 
 
 
 
 
 

Цел

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашиот тим од експерти

 
 
 
 
 
Директор
 
 
 

Самет Мисими

 
 
 
 
 
 
 
Управител
 
 
 

Егзон Али

 
 
 
 
 
 
 
Дип. Правник
 
 
 

Бујар зибери

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Градежен инженер
 
 
 

Татјана Јованова

 
 
 
 
 
 
 
Мр. Инженер архитект
 
 
 

Ана Ичева

 
 
 
 
 
 
 
Инж. на мебел и дрво
 
 
 

Фиген Вели Јовановиќ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инж. Архитект
 
 
 

Ристо Опашинов

 
 
 
 
 
 
 
Градежен инженер
 
 
 

Башким Алили

 
 
 
 
 
 
 
Дип. Архитект
 
 
 

Бејтулах Буши

 
 
 
 
 
 
 
 

Блеро Фикс низ Годините

 
 
 
 

Почетоци

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.
 
 
 
 
 
 

Подем

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.
 
 
 
 
 
 

Стручност

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet ur adipisicing elit, sed do eiusmod.